Mi smo...

tl_files/a_pictures/logo_peace_event_mreza_high.jpg

Mi smo...

  Mi smo aktivisti i zagovornici za mir iz razne države Evrope sa ciljem zamijeniti svijet ratova i nasilja sa kulturom mira, nenasilja i pravde.

  Koje mjesto bi bilo bolje od Sarajeva 2014 istaknuti mir, nenasilje i pravda?

  Više od 50 organizacije u Evropi se bavljaju pripravom Mirovnog događaja Sarajevo 2014.

Organizacijska struktura

Manifestaciju Mira Sarajevo 2014 organizuje međunarodni koordinacijski odbor u saradnji sa koordinacijskom odborom iz BiH. Međunarodni koordinacijski odbor okuplja brojne domaće i međunarodne organizacije i zadužen je za sveukupni pregled cijele Manifestacije Mira.

Članovi međunarodnog koordinacijskog odbora:

Alessandro Capuzzo (Italian Network for Civil Peace Corps, Trieste) | Bernard Dréano & Viviane Gendrot (Helsinki Citizens' Assembly France, Paris) | Christian Renoux (International Network for a Culture of Nonviolence and Peace, Paris) | Dragana Dardić (Helsinki Citizens' Assembly Banja Luka, Banja Luka) | Goran Bubalo (Mreža za izgradnju mira/Network for Building Peace, Sarajevo) | Ljuljjeta Goranci Brkić (Nansen Dialog Center, Sarajevo) | Pete Hämmerle (International Fellowship of Reconciliation Austria, Wien) | Reiner Braun (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms/International Peace Bureau, Berlin) | Zaira Zafarana (Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza/MIR Italy, Torino)

Članovi koordinacijskog odbora iz BiH:

Mreža za izgradnju mira * Fondacija "Publika" * forumZFD * KULT * International Peace Committee * HCA Banja Luka * Nansen Dialogue Center * Kulturni Forum * Grad Sarajevo * Općina Centar * Općina Stari Grad * Općina Novo Sarajevo * Općina Novi Grad * Općina Ilidža * UNSA Peace Studies Department * Fondacija CURE

Zastupnik: Ibrahim Spahić od IPC, Podzastupnik: Michele Parente od forumZFD

Lista članica Mreže za izgradnju mira

tl_files/a_downloads/netzwerkpeacebuilding.jpg

Lista članica Mreže za izgradnju mira mart/ožujak 2014. godine

Lista članica – lokalne organizacije

Lista članica – međunarodne organizacije

Read more …

Naši donatori