Registracija za Mirovni događaj Sarajevo 2014

Registracija za Mirovni događaj Sarajevo 2014, 6-9 juna

Da biste učestvovali u Manifestaciji Mira i/ili organizovali svoje aktivnosti kao što su okrugli stolovi, radionice, izložbe, te aktivnosti iz oblasti kulture i aktivnosti za mlade, obavezno se morate registrovati.

Registracija za četiri dana košta 20 € (redovna cijena) za strane goste, te 5 € (snižena cijena) za domaće posjetioce i studente.

Pozivamo sve učesnike iz zapadne Evrope da plate redovnu cijenu registracije od 20 €!

Uplate vršiti na račun:

Naziv primaoca: IALANA e.V.
Naziv banke: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE64 5335 0000 1000 6680 83 SWIFT: HELADEF1MAR
Ref “Donacija za Mirovni događaj”