A list of members of the Network for Peacebuilding March of 2014.

The list of members - local organizations

No. Naziv organizacije Kontakt osoba Adresa Telefon Email / web stranica
01. ACIPS Anes Makul Zmaja od Bosne 8
71.000 Sarajevo
+387 33 205 383 anes@acips.ba

www.acips.ba
02. Agencija lokalne
demokratije Mostar
Dženana Dedic Fra Ambre Miletica 30
88.000 Mostar
+387 36 333 830
+387 36 333 831
ldamostar@aldaintranet.org

www.ldamostar.org
03. Biro za ljudska prava Branka Rajner Boric 3
75.000 Tuzla
+387 35 360 491
+387 35 250 504
biroy@bih.net.ba

www.hrotuzla.org.ba
04. BOSPO Anamarija Mirašcic Maršala Tita 151
75.000 Tuzla
+387 35 247 600
+387 35 247 601
bospo@bospo.ba

www.bospo.ba
05. Caritas Biskupske
Konferencije Bosne i
Hercegovine
Bosiljko Rajic Suzana Božic Mehmed bega Kapetanovica Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
+387 33 206 442 s.bozic@carbkbih.com.ba

www.carbkbih.org
06. Centar za edukaciju i
istraživanje “Nahla” Sarajevo
Sehija Dedovic Džemala Bijedica 122
71.000 Sarajevo
+387 33 710 650
+387 33 641 664
info@nahla.ba

www.nahla.ba
  Centar za edukaciju i
istraživanje "Nahla" -
Podružnica u Bihacu
Meliha Rifatbegovic-Haskic Prilaz ulici Bosanskih šehida bb
77.000 Bihac
+387 61 272 677 nahlabihac@gmail.com

www.nahla.ba
07. Centar za izgradnju mira Vahidin Omanovic Otoke 8
79.260 Sanski Most
+387 61 443 988 unvocim@yahoo.com

www.unvocim.net
08. Centar za mlade „KVART“ Goran Zoric Zanatska 13
78.000 Prijedor
+387 52 961 118
+387 65 83 55 66
kvartprijedor@gmail.com
09. Centar za odgovornu
demokratiju Luna
Svetlana Vukovic Trg slobode1
73.260 Rudo
+387 58 712 262 lunabih@teol.net
10. Centar za održivi razvoj Edin Mujacic Bosne Srebrene 16
76.100 Brcko Distrikt BiH
+387 49 215 608 info@cor.ba

www.cor.ba
11. Centar za politicke studije Damir Banovic Cobanija 12
71.000 Sarajevo
+ 387 33 200 073 damir.banovic20@gmail.com

www.cps.ba
12. Centar za razvoj civilnog
društva u Bosni i Hercegovini
Esad Becirovic Mersiha Joguncic Nemanjina 60/1
74.000 Doboj
+387 53 227 238
+387 35 720 135
+387 61 644 622
crcdbih@hotmail.com
becirovic.e@hotmail.com
www.crcd-bih.com
13. Eko-rafting klub "Rajska
plaža"
Slavoljub Mladjenovic Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
+387 65 934 746 e-raft@hotmail.com

www.ekoraftingrajskaplazabratunac.com
14. Fondacija Boris Divkovic Arijana Aganovic Branilaca Sarajeva 5/1
71.000 Sarajevo
+387 63 898 979 arijana@bdf.ba

office@bdf.ba
15. Fondacija CURE Jadranka Milicevic Cobanija 12
71.000 Sarajevo
+387 33 207 561 info@fondacijacure.org
www.fondacijacure.org
16. Fondacija Jedan Svijet –
Platforma za Jugoistocnu
Evropu (owpsee)
Valentina Pellizzer Vrbanja 4
71.000 Sarajevo
+387 33 834 899
+387 61 484 038
info@oneworldsee.org
valentina.pellizzer@oneworldsee.org
www.oneworldsee.org
17. Fondacija Krila nade /
Wings of Hope
Enisa Mešic Dr. Mustafe Denišlica br. 8
71.000 Sarajevo
+387 33 650 715 wohbh@bih.net.ba
enimeni76@yahoo.com
www.wings-of-hope.ba
18. Fondacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinovic Edita Pršic Bravadžiluk bb
71.000 Sarajevo
+387 33 237 240
+387 33 236 899
+387 33 668 459
adl@bih.net.ba
edita.prsic@fld.ba
www.fld.ba
19. Fondacija Mirovna akademija Emina Trumic Tamara Šmidling Alipašina br. 7 (II sprat)
71.000 Sarajevo
+387 33 227 211 info@mirovna-akademija.org
www.mirovna-akademija.org
20. Fondacija Publika za
kulturni, socijalni i
edukativni razvoj u BiH
Azra Pita-Parente Asima Ferhatovica 31/II
71.000 Sarajevo
+387 61 227 794 azra@publika.co.ba
www.publika.co.ba
21. Fondacija za kreativni razvoj Jesenko Osmanagic Trg nezavisnosti 25, Ilidža
71.000 Sarajevo
+387 33 788 690
+387 33 788 691
jesenko@fkr.edu.ba
www.fkr.edu.ba
22. Forum gradana Tuzla Vehid Šehic Ulica Hadži Bakirbega Tuzlica br.1,
75000 Tuzla
+387 35 258 075
+387 35 258 076
+387 35 258 079
forum_tz@bih.net.ba
www.forumtz.com
23. Helsinški parlament
gradana Banja Luka
Dragana Dardic Krfska 84
78.000 Banjaluka
+387 51 432 750
+387 51 432 753
+387 51 432 752
ddardic@hcabl.org
www.hcabl.org
24. Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u
Kantonu Središnja Bosna
Andelko Kvesic Nikole Šubica Zrinskog bb
72.260 Busovaca
+387 30 732 904 huldrsbk@gmail.com
25. Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u BiH
podružnica u ZE-DO
županiji, ogranak Vareš
Zlatko Prkic Put mira bb
71.330 Vareš
+387 32 843 787 udrugalogorasavares@bih.net.ba
26. Independent Gordana Cicak Londza 132 (PC Roma I)
72.000 Zenica
+387 32 440 390
+387 32 440 391
indep@gmx.net
www.independent.ba
27. Infoteka - ženski informaciono
dokumentacioni centar
Duška Andric-Ružicic Selma Hadžihalilovic Mejdandzik 4
72.000 Zenica
+387 32 446 260
+387 32 446 261
duska@infoteka.org.ba
selma@infoteka.org.ba
infoteka@infoteka.org.ba
28. Inicijativa mladih za
ljudska prava
Alma Mašic Mula Mustafe Bašeskije 8/4
71.000 Sarajevo
+387 33 219 047 alma@yihr.org
dinko@yihr.org
www.yihr.org
29. Institut za razvoj mladih KULT Merima Šabic Dobrinjska ul. 7
71.210 Ilidža
+387 33 778 778 merima.sabic@kultbih.org
kult@mladi.org
www.mladi.org
30. Inicijativa.za suzbijanje
kriminala i resocijalizaciju -
CSRI
Alma Kovacevic Emerika Bluma 15
71.000 Sarajevo
+387 61 217 649
+387 33 668 294
a.altruists@gmail.com
www.ispocetka.org.bawww.csri.org.ba
31. Intereduca Snježana Filipovic Bulevar mira 1
76.100 Brcko
+387 65 321 923 snjezaidc@gmail.org
32. Interreligijska služba Oci u oci Ivo Markovic Zagrebacka 18
71.000 Sarajevo
+387 33 618 661 ociuoci@bih.net.ba
33. Mali koraci – Udruženje za
dijalog u porodici i društvu
Amra Pandžo Prušcakova 29
71.000 Sarajevo
+387 62 533 325
+387 33 215 129
amrap70@gmail.com
www.malicoraci.com
34. Medunarodni centar za djecu i
omladinu “Fortis”
Indira Cilic Suljo Cilic b.b.
88.420 Jablanica
+387 63 334 993
+387 61 327 427
centarfortis@yahoo.com
www.centar-fortis.org
35. Medunarodni forum Bosna -
Regionalni centar Tuzla
Jasmina Jovanovic Hasana Kikica 20
75.000 Tuzla
+387 61 711 953 if_bosnatz@bih.net.ba
www.ifbosna.org.ba
36. Mozaik Fondacija za
razvoj zajednica
Vesna Bajsanski-Agic Zoran Puljic Soukbunar 42
71 000 Sarajevo
+387 33 266 480
+387 33 266 482
info@mozaik.ba
www.mozaik.ba
37. Nadbiskupijski centar za
pastoral mladih Ivan Pavao II.
vlc. dr. Šimo Maršic Renata Vrdoljak Gatacka 18
71.000 Sarajevo
+387 33 788 405
+387 33 766 225
+387 33 788 406
ncm.putokazi@gmail.com
www.mladicentar.org
38. Nansen dijalog centar
Sarajevo
Ljuljjeta Goranci Brkic Hakije Kulenovica 10
71.000 Sarajevo
+387 33 556 845 ljuljjeta.ndcsarajevo@nansen-dialogue.net
www.nansen-dialogue.net/ndcsarajevo
39. NARKO NE Magdalena Schildknecht Josipa Vancaša 21/2
71.000 Sarajevo
+387 33 215 088
+387 33 223 285
narkone@bih.net.ba
www.narkone.org
40. Norveški helsinški
komitet za ljudska prava
Enver Ðuliman Naida Huskanovic Adela Galešic Kuca ljudskih prava, ul. Dolina 1/I
71.000 Sarajevo
+387 33 200 085 djuliman@nhc.no
naida.nhc@gmail.com
adela.galesic@humanrightschools.org
www.nhc.no
41. NVO Altruista Svjetlo Haris Cauševic Grbavicka 22
71.000 Sarajevo
+387 33 711 535
+387 61 555 295
svjetlo@svjetlo.ba
www.svjetlo.ba
42. NVO GARIWO Mahira Idrizovic Gabriele Moreno Locatelli 11
71.000 Sarajevo
+387 33 259 455
+387 33 259 456
+387 61 326 914
info@gariwo.org
mahira.idrizovic@gariwo.org
www.gariwo.org
43. Omladinski centar Jasminka Drino-Kirlic Gradska b.b.
70.240 Gornji Vakuf - Uskoplje
+387 30 260 520 omladinski.centar@bih.net.ba
44. Omladinska informativna
agencija
Jan Zlatan Kulenovic Branilaca grada 19 B
71.000 Sarajevo
+387 33 209753
+387 61 139588
jan@oiabih.info
www.oiabih.info
www.mladi.info
45. Omladinska organizacija
Odisej
Cedomir Glavaš Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
+387 65 734 216 ooodisej@yahoo.com
www.ooodisej.rs.ba
46. Omladinski resursni centar
Tuzla - Helsinški Parlament
Gradana Tuzla
Miralem Tursinovic Hadži Bakirbega Tuzlica 1
75.000 Tuzla
+387 35 258 077 hcatuzla@bih.net.ba
orctuzla@bih.net.ba
www.omladina-bih.net
47. Organizacija Glas žene Enisa Rakovic 502.Viteške brigade br:11 (kod Kantonalne televizije)
77.000 Bihac
+387 37 220 883
+387 61 981 264
glaszene@net.hr
www.glas-zene.org
48. PERPETUUM MOBILE -
Центар за развој младих и заједнице
Bojana Trninic Petra Kocica 3
78.000 Banja Luka
+ 387 51 303 310 perpetuum-mobile@blic.net www.pm.rs.ba
49. proMENTE, socijalna
istraživanja
Ivona Celebicic Kranjceviceva 35
71.000 Sarajevo
+387 33 556 865
+387 33 556 866
ivona@promente.org
www.promente.org
50. PRONI Jasmin Jašarevic Bosne Srebrene 16
76.100 Brcko
+387 49 217 695 pronibrc@teol.net
www.pronibrcko.ba
51. Regionalna Mirovna
Inicijativa - ReMI mreža
Luciano Kaluža Omladinska 11
74.400 Derventa
+387 53 310 050 remicentar@gmail.com
52. Regionalno udruženje
logoraša Višegrad
Dragiša Andric Užickog korpusa 4a
73.240 Višegrad
+387 58 623 220 udruzenjelogorasa.vgd@gmail.com
53. Sarajevski otvoreni
centar
Arijana Aganovic Saša Gavric Cobanija 12
71.000 Sarajevo
+387 33 200 073 office@soc.ba
www.soc.ba
54. Savez logoraša Bosne i
Hercegovine
Jasmin Meškovic Obala Kulina Bana 24/III
71.000 Sarajevo
+387 33 210 301 info@logorasibih.ba
www.logorasibih.ba
55. Savez udruga obitelji
poginulih i nestalih branitelja
u domovinskom ratu Hrvatskog
vijeca obrane u tuzlanskom
kantonu
Zvonimir Kubinek Dalibor Vidovic Armije BiH 17
75.000 Tuzla
+387 35 252 192 savezuopintk@bih.net.ba
56. Savez udruženja logoraša
Kantona Sarajevo
Almin Dželilovic Saraci 77
71.000 Sarajevo
+387 33 232 925 sulks3@bih.net.ba
www.accts.org.ba
57. Savez za povratak izbjeglih i
raseljenih Bosanske Posavine
Pavo Dujak Kolibe Donje 138
74.450 Bosanski Brod
+387 65 211 571
+387 63 534 521
+385 91 5053517
savez.za.povratak@gmail.com
www.odrzivipovratak.ba
58. Think tank Populari Jasminko Halilovic Alida Vracic Zagrebacka 55
71.000 Sarajevo
+387 33 810 503 info@populari.org
www.populari.org
59. TRIAL Lejla Mamut - Abaspahic Obala Isa Bega Isakovica br. 6
71.000 Sarajevo
+387 33 237 269 lejla.mamut@trial-ch.org
selma.korjenic@trial-ch.org
www.trial-ch.org
www.trial-ch.org/BiH/Pocetna.html
60. Udruga branitelja i invalida
Domovinskog rata lijecenih
Od PTSP-a Gornji Vakuf-Uskoplje
Marko Blaževic 70.240 Gornji Vakuf-Uskoplje +378 30 494 119
+387 63 685 243
ptspuskoplje@gmail.com
61. Udruga gradana “Dobri ljudi” Slavko Mihaljevic Mijata Tomic b.b.
80.240 Tomislavgrad
+387 63 312 643
+387 63 331 822
info@dobri-ljudi.com
62. Udruga “Hrvatska žena” Marica Vikic Kazan mahala 2/II
75.000 Tuzla
+387 35 266 392
+387 61 800 729
mvikic@bih.net.ba
63. Udruženje “Dlan” Zenica
Kantonalno udruženje
roditelja osoba oboljelih od
cerebralne paralize mikro
cefalije i hidro cefalusa
Samir Mulalic Bulevar Ezhera Arnautovica sol. 3
72.000 Zenica
+387 32 221 970
+387 61 401 852
dlan_ze@hotmail.com
64. Udruženje gradana
“Demokratija-Organizovanje-Napredak“ (UG “DON“)
Murisa Maric Miloša Obrenovica 18a
78.000 Prijedor
+387 52 231 155
+387 52 232 155
info@donprijedor.org
www.donprijedor.com
65. Udruženje gradana
„Inicijator“
Emina Bešic Alma Krpuljevic-Hanic Avde Smajlovica 15 71.000 Sarajevo +387 62 961 290
+387 61 349 956
emina@inicijator.org
alma@inicijator.org
66. Udruženje gradana
Nešto Više
Sanja Ðermanovic Trg Sabora bosanskog 36 71.000 Sarajevo Vukovarska 54
88.000 Mostar
+387 33 788 740
+387 36 347 296
+387 66 711 277
info@nestovise.org
sanjadjermanovic@nestovise.org
www.nestovise.org
67. Udruženje “HO Horizonti”
Tuzla
Jasminka Jukic Boric 3
75.000 Tuzla
+387 35 264 667 psiholoski.c@bih.net.ba
www.horizonti.ba
68. Udruženje Humanitarna
organizacija Sezam
Venira Alihodžic Bulevar Kralja Tvrtka I, broj 17
72.000 Zenica
+387 32 244 154
+387 61 189 161
nvosezam@bih.net.ba
69. Udruženje INFOHOUSE -
Asocijacija za unapredenje
informacijskih nauka INFOHOUSE
Dženana Aladuz Skenderija 15
71.000 Sarajevo
+387 33 812 408
+387 61 611 601

www.infohouse.ba
www.101razlog.ba
70. Udruženje IPAK – Mladost
gradi buducnost
Lahira Sejfija Inžinjerskih brigada b.b
75.000 Tuzla
+387 35 299 027
+387 35 299 028
ipak_tuzla@bih.net.ba
www.ipak-mgb.ba
www.krizevici.com
71. Udruženje jednoroditeljskih
porodica Iskra
Biljana Jelic Zorica Mumovic Vuka Karadžica 5
71.420 Pale
+387 65 045 294 udruzenjeiskra@gmail.com
72. Udruženje logoraša
Novi Grad
Amir Smjecanin Dobrinjske Bolnice 14
71.000 Sarajevo
+387 33 460 055
+387 63 454 520
logorasinovigrad@gmail.com
logorasinovigrad@bih.net.ba
73. Udruženje "Metamorfoza" Tarik Jažic Telali 15
71.000 Sarajevo
+387 61 510 422
+387 62 633 324
tarik_jazic@hotmail.com
tarikjazic@gmail.com
metamorfoza@udruzenje-metamorfoza.org
http://udruzenje-metamorfoza.org
74. Udruženje “Novi put” Edisa Demic Zagrebacka 9
88.000 Mostar
+387 36 988 022
+387 36 332 598
info@newroadbih.org www.newroadbih.org
75. Udruženje “Prijatelji
Srebrenice”
Dragana Jovanovic Trg Mihajla Bjelakovica b.b.
75.430 Srebrenica
+387 56 440 165
+387 56 440 465
dragana.j@prijateljisrebrenice.org
www.prijateljisrebrenice.org
76. Udruženje za Edukaciju,
Promociju i Afirmaciju Mladih
„E.P.A“ Brcko distrikt BiH
Jevto Ilic Milana Konjevica 75 76.100 Brcko distrikt BiH +387 66 901 865 epabdbih@gmail.com
77. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i
žrtvama rata u Bosni i Hercegovini Pravipožar"
Spasoje Kulaga Omladinska 11
74.400 Derventa
+387 53 310 050 pravipozar@gmail.com
78. Udruženje žena Priroda
Bratunac
Željana Pjevalica Svetog Save b.b. (Vatrogasni dom) 75.420 Bratunac +387 56 410 662
+387 65 414 801
priroda@teol.net
79. Udruženje žena “SEKA”
Goražde
Esma Drkenda Ibrahima Popovica 49
73.101 Goražde
+387 38 222 099 sekago@bih.net.ba
www.seka-hh.de
80. U.G. Medica Zenica Sabiha Husic Krivace 40
72.000 Zenica
+387 32 463 920 medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org
81. UG Oštra Nula Dražana Lepir Ravnogorska 21
78.000 Banja Luka
+387 65 088 850
+387 65 300 063
drazana.lepir@gmail.com www.ostranula.com
82. Viktorija 99 Senka Zulum Kralja Tomislava bb
70.101 Jajce
+387 30 654 204
+387 30 654 205
info@viktorija99.ba
www.viktorija99.ba
83. Vive žene Jasna Zecevic Mima Dahic Alekse Šantica bb
75.000 Tuzla
+387 35 224 310
+387 35 224 311
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba
84. Žena BiH Mostar Azra Hasanbegovic Trg Ivana Krndelja 3
88.000 Mostar
+387 36 550 339 zenabih@bih.net.ba
www.zenabih.ba
85. Žene ženama Memnuna Zvizdic Ranka Katalinski Dolina 1
71.000 Sarajevo
+387 33 219 640 zene2000@zenezenama.org
www.zenezenama.org

The list of members - international organizations

No. Naziv organizacije Kontakt osoba Adresa Telefon Email / web stranica
01. CARE International NWB Sumka Bučan
Jadranka Miličević
Hasana Kaimije 11
71.000 Sarajevo
+387 33 536 792 sbucan@carenwb.org
pdjordjevic@carenwb.org
jmilicevic@carenwb.org
www.carenwb.org
02. Caritas Switzerland Zlatan Savić Travnička 1
71.000 Sarajevo
+387 33 668 185 casuisse@bih.net.ba
cargor@bih.net.ba
03. Catholic Relief Services Marc D'Silva
Goran Bubalo
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
+387 33 812 401
+387 61 755 378
goran.bubalo@crs.org
04. Forum Ziviler Friedensdienst e.V.
u BiH (forumZFD)
Michele Parente Branilaca Sarajeva 19b
71.000 Sarajevo
+387 62 382 429 parente@forumzfd.de
05. International Commission on
Missing Persons (ICMP)
Viktorija Ružičić-Tokić Alipašina 45a
71.000 Sarajevo
+387 33 280 800
+387 33 280 862
amela.suljic@ic-mp.org
06. Mennonite Central
Committee
Ruth Plett
Krystan Pawlikowski
Grbavička 91
71.000 Sarajevo
+387 33 950 501
+387 33 950 502
natasamaksimovic@mcc.org
07. World Vision International Amra Kurbegović Kralja Tvrtka 1
72.000 Zenica
Zvornička 9
71.000 Sarajevo
+387 32 246 278
+387 33 660 426
+387 33 652 403
amra_kurbegovic@wvi.org
nikica_reljic@wvi.org

Go back