Okrugli stolovi

CPN – Kultura mira i nenasilja

GWP – Ravnopravost spolova, žene i mir

MA - Militarizam i alternative militarizmu

PSJ – Mir i socijalna pravda

RDP - Pomirenje i suočavanje s prošlošću

 

Svi okrugli stolovi će se održati u BKC-u, Bosanski Kulturni Centar, Branilaca Sarajeva 24

BKC, petak, 6. juna, 14:00 - 17:00 sati, Okrugli stol I

Ravnopravost spolova, žene i mir

 

Žene širom svijeta slavile su Rezoluciju 1325 o ženama, miru i sigurnosti Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija iz 2000. godine.i pozdravile je kao intrument za uspostavljanje mira, demokratije i prevenciju rata. U godinama poslije usvajanja ove Rezolucije, svijet je vidio ogroman porast u potrošnji na vojne budžete država, kao i više nezakonitihi rušilačkih ratova koji su ponekad za izgovor imali zaštitu žena’. Iako su evropske zemlje implementirale UN Rezoluciju 1325, prisustvo i učešće žena u vodećim strukturama se nije povećalo i a poslije ratnim društvima žene su i dalje prije žrtve nego aktivni učesnici u ponovnoj izgradnji mira. Možemo spomenuti i slučaj NATO sveza koji se poziva na Rezoluciju 325, iako umjesto da održava mir, savez promoviše militarizaciju, širi svoju vojnu mašineriju po cijelom svijetu i vodi ratove. U okviru okruglog stola, želimo da razgovaramo o našem zahtjevu za uspostavljanje mirnog, nenasilnog društva gdje su spolovi ravnopravni i gdje su žene prisutne u javnom životu i uključene u proces donošenja odluka. Želimo društvo gdje sva živa bića uživaju poštovanje i dostojanstvo bez obzira na njihovu religiju, tradicije, boju kože i porijeklo.

Govornici: Ingeborg Breines, ko-predsjednica IPB-a, Norveška; Dragana Dardić, Helsinki Citizens' Assembly Banja Luka, BiH; Katharina Kruhonja, Right Livelihood Laureate, Hrvatska; Jadranka Milićević, Fondacija CURE i CARE International, Sarajevo, BiH; Sissy Vovou, aktivist, Grčka

Moderacija: Kristine Karch (Nemačka, International Network No to War -No to NATO)

BKC, subota, 07. juna, 10:00 - 13:00 sati, Okrugli stol II

Militarizam i alternative militarizmu

 

Kriza u Ukrajini pokazuje kakve posljedice politike militarizacije imaju na mir i međunarodnu sigurnost, te Evropu koja je napokon postala miran zajednički dom. U ovoj radionici želimo razgovarati o alternativama sukobima –obuhvaćajući svaki aspekt.Svjetska vojna potrošnja iznosi oko 1,7 milijardi dolara i NATO je najjači vojni savez u istoriji, a u svijetu je i previše ratova i oružanih sukoba. Čak bi se i danas sav život na planeti Zemlji mogao okončati upotrebom nuklearnog oružja. EU je razvila ove vojne strukture i postaje sve više dio vojne strukture NATO-a. Novi sukobi poput onih u istočnoj Aziji dominiraju međunarodnom politikom, a stari sukobi, kao na primjer na Bliskom istoku, i dalje su neriješeni. S obzirom na ovaj kontekst, moramo se suočiti sa glavnim pitanjem: koje su alternative militarizaciji? Predlažemo široku raspravu o prevenciji i mirnom riešavanju sukoba, o kulturi mira, razoružanja, OSCE-u i o strukturama UN-a, te novim idejama kojima se želi ostvariti mir u svijetu.

Govornici: Jeremy Corbyn, poslanik Parlamenta, Velika Britanija; Joseph Gerson, American Friends Service Committee, SAD; Ljuljjeta Goranci Brkić, Nansen Center, BiH; Mairead Maguire, dobitnica Nobelove nagrade za mir, Irska; Pozvali smo i poslanike Evropskog parlamenta.

Moderacija: Reiner Braun (Njemačka, ko-predsjednik International Peace Bureau)

BKC, subota, 07. juna, 18:00 - 21:00 sati, Okrugli stol III

Kultura mira i nenasilja

 

Inspirisani Gandhijem i izgrađeni iskustvom, kultura mira i nenasilja ostaje izazov za naš svijet. Mir je više nego odsutnost rata, to je suživot s našim razlikama - spolova, porijekla, jezika, vjera ili kulture - dok razvijamo jednakost prava, jednakost poštovanja svake osobe, participativnu demokratiju i sveopšte poštovanje za pravdu i ljudska prava o kojima takav suživot zavisi. Stoga, mir se nikada ne postiže. To je proces koji je uvijek u toku. Nenasilje je put prema tom dugoročnom cilju. Odbijajući nasilje u svim njegovim različitim oblicima, zahtijeva svijest i aktivno učešće svih pojedinaca i zajednica. To je odluka koja se donosi svaki dan nanovo. Učesnici okruglog stola istaknut će ovaj sveobuhvatni pristup kulturi mira i nenasilja kroz njezone različite dimenzije, i dodati svoja lična iskustva nenasilnog aktivizma iz svojih specifičnih konteksta.

Govornici: Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, SERPAJ, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1980), Victoria Barrès (Francuska, Association Montessori Internationale/International Network for a Culture of Peace and Non-violence), Ibrahim Al-Assil (Sirija, Syrian Nonviolence Movement), Goran Božičević (Hrvatska/Makedonija, Miramida Centar), ZoricaTrifunović (Srbija, Žene u Crnom)

Moderacija: Christian Renoux (Francuska, International Network for a Culture of Peace and Non-violence), Pete Hämmerle (Austrija, International Fellowship of Reconciliation)

BKC, nedjelja, 10:00 - 13:00 sati, Okrugli stol IV

PSJ - Mir i socijalna pravda

 

Kad osnovne potrebe (zdravlje, stanovanje, itd.) nisu nikako ili su vrlo slabo osigurane, kad nedostaju javne usluge, a zaposlenje je ugroženo ili onemogućeno, kad je veliki dio stanovništva marginaliziran i živi u neizvjesnosti, dok se nejednakost prihoda i skrbi povećavaju, takve situacije izazivaju napetosti i sukobe, te podjele između društvenih skupina, rasa, nacija. Kad se društvena nesigurnost širi na račun sigurnosti ljudi, povećava se rizik nasilnih sukoba, pa čak i rata. Danas smo svjedoci razvitka socijalnih pokreta otpora. Oni brane životne standarde, zahtijevaju demokratiju i socijalnu pravdu, bore se protiv korupcije i nejednakosti i traže mirnu obnovu infrastrukture i društva. Okrugli stol će se osvrnuti na načela ljudske sigurnosti i etike odgovornosti, kao i na društvene pokrete, posebno na Zapadnom Balkanu.

Govornici: Mary Kaldor, London School of Economics, Velika Britanija; Milenko Srećković, Pokret za slobodu, Srbija; Goran Lukić, Association of Free Trade Unions, Slovenija; Ines Tanović, Sarajevo Plenum, BiH; Igor Štiks, Balkan Social Forum, Hrvatska

Moderacija: Zoran Ivančić, Fondacija CPI Public Interest Advocacy Center, BiH; Bernard Dreano, Assemblée européenne des citoyens HCA, Francuska

BKC, nedjelja, 14:00 - 17:00 sati, Okrugli stol V

Pomirenje i suočavanje s prošlošću

 

Postoji više načina na koje društvo može da se suoči sa svojom ratnom prošlošću. Također postoji i mnogo načina na koje može da se izgradi mir i obnove pokidane veze unutar društva poslije nasilnog sukoba. Trenutno zastupljen koncept "tranzicione pravde" naglašava važnost otvorenog suočavanja sa prošlošću radi obnove društva koje je prošlo kroz nasilne sukobe u bliskoj prošlosti. U isto vrijeme, mnogi pojedinci i društva bi radije izbjegli spominjanje nasilne prošlosti, jer su procijenili da je to previše osjetljivo pitanje i da je tišina cijena za pragmatičan suživot. Pod kojim uslovima "suočavanje s prošlošću" i "pomirenje" mogu postati komplementarni procesi, i pod kojim uslovima se oni međusobno suprotstavljaju? Koliko sjećanja i koliko zaboravljanja je potrebno u procesu (re)izgradnje društva koje je prošlo kroz nasilne sukobe? Govoreći o primjerima iz različitih zemalja, ovaj okrugli sto će okupiti iskusne radnike iz ove oblasti suočavanja s prošlošću iz jugoistočne Evrope i drugih regija iz Evrope i svijeta.

Govornici: Christine Hoffmann (Njemačka, Pax Christi, Berlin), Aleksandra Letić, (BiH, Helsinki Committee for Human Rights Republika Srpska), Véronique Nahoum–Grappe (Francuska, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Pariz), Vesna Teršelić (Hrvatska, Documenta, Zagreb)

Moderacija: Nicolas Moll (BiH, Memory Lab Sarajevo)